Календар України


   Вознесенський професійний аграрний ліцей має довгу і славетну історію, що бере початок у далекому 1935 році. Саме тоді в умовах зрос­тання потреби у кваліфікованих кадрах для села у Вознесенську була створена шко­ла механізації в будівлі заїжджого двору 1856 року будівництва.

На той час у ній навчались лише кілька десятків чоловік за направленнями від колгоспів району.

На початку 50-х років кількість слухачів курсів зросла до 120 осіб - вони отримували професію водія, тракториста або комбайнера. Аби вдосконалити практичні навички учнів, керівництво району виділило школі землю навчальне господарство.

У 1961 році на базі школи було від­крито училище механізації сільського гос­подарства. У 60-80-х роках значно зміцні­ла матеріально-технічна база училища. Бу­ло побудовано двоповерховий навчальний корпус, їдальню, спортзал, складські при­міщення.

У 1980 році введено в експлуатацію но­вий чотирьохповерховий корпус із навчаль­ними кабінетами, лабораторіями, актовою залою, стрілецьким тиром.

З 1970 року училище перейшло на під­готовку робітників із середньою освітою та трирічним терміном навчання. Поступово збільшувався і перелік професій, які отри­мували випускники, а саме: електромонтер сільської електрифікації і зв'язку, слюсар з КВПіА, лаборант ХБА, машиніст холо­дильних установок, кухар, кондитер, бар­мен, офіціант, швачка, лісник, єгер та інші. Чисельність учнів збільшилася до 600 чоло­вік.

За роки існування навчальний заклад неодноразово змінював свою назву: шко­ла комбайнерів, училище механізації №16 (пізніше№2), середнє професійно-технічне училище№32, а з липня 2003 - Вознесенський професійний аграрний ліцей.

З 1944 до 2020 року навчальний заклад підготував та випустив понад 30 тисяч ква­ліфікованих спеціалістів, що працюють в різних галузях економіки. Найбільшу кіль­кість випускників становлять механізатори сільськогосподарського виробництва.

Протягом 1944-2020 років ліцей очо­лювали 13 директорів. Усі вони відрізня­ються за характером та віком, працювали у різні історичні періоди, але споріднює їх одне: вони любили цей навчальний заклад і прагнули його розвитку.

Керівниками були: Липовецький Ю.М. (1944-1947), Голобородько А.П. (1947-1948) Крившенко 1.1. (1948-1952), Сплавський М.І. (1952-1956), Бойцов М.А. (1956-1957), ОмельчукФ.С. (1957-1960),СліпченкоФ.В. (1960-1967), Кіржой Г.І. (1967-1970), Міндрул Р.Т. (1970-1986), Кисіль В.П. (1986- 1999), Семеноський С.М. (1999-2016), Цимбалюк М.М. (2017-2019). З 2019 року ліцей очолює Мельник І.В.

Сьогодні навчальний процес у ліцеї за­безпечують 35 інженерно-педагогічні пра­цівники, серед них два педагоги мають по­чесні звання «Відмінник освіти», десять майстрів та викладачів нагороджені Грамо­тами Міністерства освіти і науки України. Майже всі викладачі мають вищу та першу педагогічну категорії, а майстри виробни­чого навчання - високу робітничу кваліфіка­цію. Неодноразово викладачі та майстри виробничого навчання перемагали в кон­курсах з професійної майстерності, прово­дили відкриті уроки та майстер-класи на за­сіданнях обласних методичних секцій. По­над тридцять років свого життя віддали роботі в ліцеї Бабаєва І.В., Бондаренко Т.І., Василенкова О.І., Коршунович Г.М., Шаповало М.О.

Багато років пропрацювали та пішли на пенсію з ліцею такі працівники: Миндрул Р.Т., Семеновський С.М., Омельченко В.Г., Ситник С.Д., Дронжкевич В.М., Ситник О.О., Абакумов М.Ф., Козакевич Л.І., Омельянчик Л.І., Алєксєєв А.Д., Арнаут В.І., Зайвий М.Б., Бут Є.С., Мельниченко В.А., Якушкін С.Н., Бовкунова С.М., Немчинова В.Б., Нечипуренко А.Й., Єрошенко Т.С., Фарафонов М.С., Теплоухова В.О., Тушинська З.П., Лабас Л.І., Поклад В.А., Терських В.О., Тимощук Р.П., Аранович О.М., Госал В.Ф., Жакобін А.С., Гончарук Т.А., Кушнаренко Л.М., Кривенко О.О., Петрова Т.С., Шишкін Г.М., Кукушкіна А.А., Кучеренко Т.І., Тофан Д.П., Куліченко З.К., Копитченко В.С.

Показовим є те, що наші випускники після закінчення ліцею і подальшого на­вчання повертаються в рідні стіни працю­вати викладачами і майстрами виробничо­го навчання. Нині у ліцеї викладають на­ші колишні учні Лаптєв А.О., Мазілкін О.С., Зінкевич К.М., а також працюють на інших посадах — Кошева Н.О., Палієнко Т.П. та Гончаренко В.В.

Наші випускники постійно примножу­ють традиції та славну історію навчального закладу. Серед випускників ліцею є і Герої соціалістичної праці - Андрейченко Ф.К., Фейчер І.М., Кононенко М.І., Шапоренко В.А., Абакумов Є.А.. їхня праця й любов до землі, до справи, яку вони робили, стала прикладом для багатьох поколінь учнів.

                                                                                        

Чимало керівників підприємств міста, району, області здобували свою робочу спе­ціальність у стінах Вознесенського ПАЛ.

                     

Колос В.В. головний агроном радгоспу «Зелений Гай», у 1986 році отримав звання «Заслужений агроном України».
Історія ліцею тісно пов'язана з історі­єю країни. Наші педагогічні працівники і випускники були учасниками Великої Ві­тчизняної війни, освоєння цілинних зе­мель, бойових дій в Афганістані. Серед лік­відаторів наслідків аварії на Чорнобиль­ській АЕС були майстри виробничого на­вчання Стельмах І.П. та Лаптєв В.О.

               

У 2014-2015 роках під час проведен­ня АТО на сході України десятки колишніх учнів стали на захист незалежності і тери­торіальної цілісності держави. Двоє з них - Гречаний В.В. та Костенко К.О. віддали за Батьківщину найдорожче - своє життя. Вшановуючи їх пам'ять, в ліцеї було відкри­то меморіальну дошку загиблим Героям.
Педагогічний колектив приділяє вели­ку увагу патріотичному вихованню учнів, вивченню історії рідного краю та нашо­го навчального закладу. Саме тому у 2014- 2015 роках було створено музейну кімнату ліцею.

Ліцей готує спеціалістів з 11 спеціальностей. Щороку оновлюється матеріально-технічна база ліцею. Для якіс­ного викладання предметів та проведен­ня уроків виробничого навчання створені всі необхідні умови: 22 кабінети, 7 лабо­раторій, п'ять майстерень, один комп'ютерний клас обладнаний з урахуванням сучасних педагогічних вимог. Всі аудиторії, бібліоте­ка, гуртожиток забезпечені комп'ютерною технікою з виходом в Інтернет.

Навчання трактористів-машиністів с/г виробництва, водіїв автотранспортних засобів проводиться в спеціалізованих майстернях та на навчальному господарстві

Навчаль­не господарство має 350 гектарів землі та машинно-тракторний парк.

Швачки проходять виробниче навчання в трьох майстернях та на базі базового підприємства.

 

Три лабораторії кухарів та навчальний бар дають змогу отримати навички з професії кухар, кондитер, бармен.

Великим попитом користується професія електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.

 

Машиністи холодильних установок отримують знання в теоретичному кабінеті та лабораторії.

 

Життя ліцею - це не тільки якісний на­вчальний процес, а ще й цікаве та корисне дозвілля. Наші учні мають можливість роз­вити свої таланти і здібності під час занять у гуртках художньої самодіяльності та в спортивних секціях.

Неодноразово ліцей рекламував свої спеціальності у міському Будинку культури куди запрошувалися всі школи міста та району. Випускники шкіл мали змогу ознайомитись з майстерністю яку набули швачки, кухарі, лісники та отримати задоволення від театрального дійства у виконанні учнів ліцею.

Учні ліцею є лауреата­ми та переможцям Всеукраїнських та об­ласних конкурсів з фахової майстерності, предметних олімпіад і творчих конкурсів.

З 2016 по 2019 роки Вознесенський ПАЛ має такі досягнення:

2016-2017 н.р.

Треті призові місця на предметних олімпіадах з історії та правознавства  та історії України (Викладач Василенкова О.І. та Городній А.О.);

Третє місце в обласному конкурсі «Кращий з професії Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» (викладач Ситник О.О., майстер в/н Павлова О.О.);

Друге місце в обласному конкурсі на кращу лабораторію тракторів та швацьку майстерню (викладачі Шаповало М.О. та Гринник Т.І.)

Друге місце в Молодіжних спортивних іграх серед ПТНЗ Миколаївської області (викладачі Яценко Ю.В. та Амелін А.К.);

2017-2018 н.р.

Третє призове місце на предметних олімпіадах з історії та правознавства  (Викладач Василенкова О.І.);

Друге місце в обласній олімпіаді з «Агротехнології» з професії Тракторист-машиніст с/г виробництва, водій автотранспортних засобів (викладач Шаповало М.О.)

Третє місце в Молодіжних спортивних іграх серед ПТНЗ Миколаївської області (викладачі Яценко Ю.В. та Амелін А.К.);

2018-2019 н.р.

  • Міжнародні конкурси:
  • II етап XIX Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика - II місце (Крижановська О.);
  • III етап IX Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка - III місце (Крижановська О.);
  • участь у IV (фінальному) етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу Тараса Шевченка (викладач Хортюк Т.В..)

III Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок» з зарубіжної літератури

- Дипломи І ступеня (викладач Годовиченко І.А.).( Дьяченко Діана, Рогожинська Ірина)

II етап обласних олімпіад зі спеціальних дисциплін серед учнів закладів професійної (професійно-технічної): 

  • «Правила дорожнього руху» професії Водій автотранспортних засобів (категорії «С», «СІ») - друге місце, дипломом департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації II ступеня, (викладач Оніщук Д.В.), Медведєв Роман;

II етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти Миколаївської області

  • з професії Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва - диплом Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації II ступеня (викладач Шаповало М.О., майстер в/н Мазілкін О.С.), Лебедєв Дмитро;
  • з професії Кухар - 4 місце (викладач Єрьоменко О.В., майстр в/н Руснак А.А.), Козеренко Світлана.


Довготривалою і плідною є співпра­ця колективу з нашими соціальними парт­нерами - базовими підприємствами, що є замовниками робітничих кадрів: - Вознесенською взуттєвою фабрикою, ПП «Вікторія-8», ПП «Промінь», ПОГ «Етна», Вознесенським держлісгоспом, ПП «Спец- монтаж», ФОП «Рутта», фермерськими господарствами Вознесенського району. Завдяки співробітництву з роботодавцями ми майже стовідсотково працевлаштовує­мо наших випускників. На цих підприємствах щорічно здобувачі освіти проходять виробничу практику та з введенням дуальної освіти виробниче навчання.

Випускники ліцею мають можливість здобути вищу і середню спеціальну освіту у вищих навчальних закладах і коледжах, з якими укладено угоди про ступеневе на­вчання. Це Миколаївський аграрний університет, Одеський технічний коледж Одеської національної академії харчових технологій, Миколаївський коледж бізнесу і права, Петровський державний аграрний технікум, Великоанадольський лісовий ко­ледж, Дніпропетровський коледж техноло­гії і дизайну, Чугуєво-Бабчанський лісовий коледж та інші.

Педагогічний та учнівський колекти­ви постійно примножують славу нашого лі­цею, сприяють підвищенню його рейтин­гу серед інших навчальних закладів області. Ми з повагою ставимося до свого минулого та з упевненістю дивимося у майбутнє. Ми переконані, що зерна знань, посіяні педа­гогами в душі учнів, втіляться у добрі спра­ви на користь нашої держави - України.

 
 

 

Обласний семінар


31 жовтня 2018 року у Вознесенському професійному агарному ліцеї відбувався обласний семінар заступників директорів з навчально-виробничої роботи ... далі...
Іноваційна каша


На уроці виробничого навчання у групі 36-к/к учні дізналися про приготування розсипчастих, в’язких та рідких каш... далі...                                                                    © 2019    Вознесенський професійний аграрний ліцей
Миколаївська область м. Вознесенськ
вул. Танасчишина 20
vozpal@ukr.net
(51-34)3-29-62
-