ПЛАН

діяльності системи енергетичного менеджменту Вознесенського професійного аграрного ліцею
                                                                  на період 2022—2030 років

 

Найменування заходу

Термін

Відповідальна особа

Примітки

Розробка декларації енергетичної політики Вознесенського професійного аграрного ліцею до 2030 року

до 1 вересня 2022 року

Енергоменеджер

 

Проведення повної інвентаризації приладів обліку по всіх видах енергоресурсів, які споживаються в навчальному закладі, перевірка справності зазначених приладів та термінів їх повірки. У разі відсутності справних приладів обліку по будь-якому з ресурсів, що споживаються, або закінчення термінів їх експлуатації без проведення належної повірки – у місячний термін, проведення роботи з встановлення або (за необхідності) ремонту, чи проведення повірки відповідних приладів обліку

Перша інвентаризація — до 1 грудня 2022 року

 Планова інвентаризація — 1 раз на рік

Енергоменеджер

 

Здійснення енергетичного планування діяльності редакції газети «Голос України»

щорічно (до 1 січня)

Енергоменеджер

 

Систематичне здійснення енергомоніторингу в навчальному закладі. Для цього:

 — завести журнали обліку споживання енергоресурсів по всіх видах енергоресурсів (журнали повинні бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою підприємства) за формами, що наведені в Додатках до Плану;

— знімати показання лічильників по всіх видах енергоресурсів (згідно з формами, наведеними у Додатках до Плану) та реєструвати їх у журналі.

До 15 жовтня 2022 року

 

 

 

 щоденно (у робочі дні з 8:00 до 9:30)

 Енергоменеджер

Показання споживання газу та внутрішньої температури фіксуються лише в період з 15 жовтня до 15 квітня

З’ясування можливості та подача заявки в Мінрегіон для включення навчального закладу в державну цільову програму термомодернізації будівель (до остаточного вирішення проблеми термомодернізації будівлі редакції газети)

щорічно до 1 січня

Енергоменеджер

 

Здійснення підготовки та подання паспорта набору даних про споживання енергетичних ресурсів відповідно до правил, затверджених Мінрегіоном Енергоме неджер Відповідно до правил і форми, затверджених Мінрегіоном. Здійснення підготовки та подання паспорта набору даних про споживання енергетичних ресурсів

відповідно до правил, затверджених Мінрегіоном

Енергоменеджер

Відповідно до правил і форми, затверджених Мінрегіоном

Підготовка для затвердження та оприлюднення на веб-сайті навчального закладу плану діяльності системи енергетичного менеджменту Вознесенського професійного аграрного ліцею

до 01 листопада 2022 року

Енергоменеджер

 

Забезпечення виготовлення технічного паспорта будівель навчального закладу

до 1 грудня 2023 року

Енергоменеджер

 

Забезпечення:

 — збору експлуатаційних характеристик будівлі згідно з додатком №1 до Порядку впровадження систем енергетичного менеджменту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 р. № 1460;

 — обстеження огороджувальних конструкцій та інженерних систем будівлі (систем опалення, вентиляції, охолодження, кондиціонування, освітлення, холодного та гарячого водопостачання, електропостачання, газопостачання та інших систем будівлі);

— утримання та обслуговування технічних засобів енергомоніторингу та енергоменеджменту;

 — здійснення контролю за технічними характеристиками будівель та інженерних систем;

 — підготовки річних та поточних (за потреби) звітів про стан огороджувальних конструкцій будівлі, її інженерних систем;

 — оцінки ефективності використання енергії/енергетичних ресурсів та комунальних послуг, а також пошук можливостей зниження витрат на енергетичні ресурси та підготовки необхідної інформації щодо потенціалу енергоефективності, впровадження та забезпечення функціонування системи енергомоніторингу;

 — підготовки звітів про фактичне споживання енергетичних ресурсів, комунальних послуг та фінансові витрати на них, скорочення рівня викидів CO2, звіти щодо дієвості впроваджених енергоефективних заходів;

 — порівняльного аналізу споживання енергії/енергетичних ресурсів та комунальних послуг з фактичним споживанням у попередніх періодах та встановлення причинно-наслідкових зв’язків між факторами, які призвели до відхилень у споживанні енергоносіїв, та усунення їх;

 — у разі виявлення фактів невиправдано великого споживання енергоресурсів (у т.ч. окремими структурними підрозділами, працівниками або у випадку аварій) негайно вжити усіх необхідних заходів для припинення втрати енергоресурсів та повідомлення про ці факти керівника навчального закладу;

— обміну інформацією та публікацію інформації про споживання енергії/енергетичних ресурсів та комунальних послуг відповідно до вимог законодавства

систематично (на постійній основі)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щомісяця

Енергоменеджер

Для цього здійснюється: збір та обробка енергетичних характеристик будівлі та даних щодо споживання енергії/енергетичних ресурсів та комунальних послуг, передбачених додатком 2 до Порядку впровадження систем енергетичного менеджменту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 р. № 1460

Визначення потенціалу економії енергії/енергетичних ресурсів та комунальних послуг у будівлях навчального закладу та розробка пропозиції щодо впровадження енергоефективних заходів на наступний рік. Подання цих пропозицій на затвердження керівництву.

щорічно (до 1 січня)

Енергоменеджер

 

Здійснення моніторингу, розрахунку і оцінки показників ефективності використання енергетичних ресурсів

один раз на рік

Енергоменеджер

 

Здійснення прогнозування споживання енергетичних

щорічно (до 1 грудня)

Енергоменеджер

 

Здійснення проведення публічних закупівель енергоспоживчої продукції (товарів) та послуг, пов’язаних із споживанням енергії з дотриманням критеріїв енергоефективності

за необхідності

Уповноважена особа з публічних закупівель

 

Підготовка до укладення договорів з підприємствами — постачальниками енергії/енергетичних ресурсів та комунальних послуг у межах затверджених лімітів споживання енергії/енергетичних ресурсів та комунальних послуг

за необхідності

Юридичний відділ. Енергоменеджер

 

Розробка та впровадження інформаційних матеріалів для працівників ліцею та здобувачів освіти, спрямованих на формування відповідального та ощадного ставлення до споживання енергії/енергетичних ресурсів та комунальних послуг. Оновлення агітаційної продукції, розміщеної в навчальному закладі.

щорічно

Енергоменеджер

 

Розробка та впровадження системи мотивації ефективного енергоспоживання.

 

Директор

 

Проведення інвентаризації будівель навчального закладу, внесення в установленому порядку експлуатаційних та енергетичних характеристик до бази даних будівель.

щорічно

Енергоменеджер

 

Проведення аналізу витрат, пов᾽язаних із споживанням енергоресурсів

щомісяця

Бухгалтерія

 

Визначення та підготовка пропозицій на затвердження керівництвом розмірів лімітів споживання енергоресурсів з урахуванням потреб навчального закладу та здійснених заходів з енергоефективності протягом минулого періоду

щорічно

Бухгалтерія

 

Забезпечення планування видатків на енергоресурси, енергомодернізацію, з урахуванням щорічних планів, підготовлених енергоменеджером і затверджених керівництвом.

щорічно

Бухгалтерія

 

Здійснення аналізу дотримання місячних лімітів споживання та порівняння споживання енергоресурсів з аналогічним періодом попереднього року

один раз на рік (до 10 грудня)

Бухгалтерія

Результати аналізу подаються енергоменеджеру для напрацювання  пропозицій керівництву редакції

Підготовка пропозицій щодо використання коштів для реалізації енергоефективних заходів для їх врахування в щорічному плані заходів енергоефективності  навчального закладу

один раз на рік (до 10 грудня)

Бухгалтерія

 

Проведення аналізу ключових характеристик операцій, що визначають енергетичне функціонування будівель навчального закладу

щоквартально

Бухгалтерія

Ключові характеристики включають:

 § значне використання енергоресурсів;

 § відповідні зміни, пов’язані зі значним використанням енергоресурсів;

 § показники енергетичної ефективності;

§ ефективність планів дій у досягненні поставлених цілей та завдань;

 § оцінку фактичного споживання в порівнянні з очікуваним споживанням енергії. У випадку значних відхилень показників енергетичного функціонування від запланованих значень (базовий рівень) повинні бути чітко встановлені причини

Проведення заходів із заміни радіаторних батарей опалення  

щорічно

  

 

Здійснення заміни дерев’яних вікон на сучасні металопластикові конструкції і, склопакети  

щорічно

Енергоменеджер

 

Здійснення заходів з модернізації систем освітлення з використанням енергоощадних приладів освітлення. Зокрема, реконструкція вуличного та внутрішнього освітлення , впровадження енергозберігаючих світильників (установка діодів, фотореле для регулювання освітлення тощо)

щорічно

Енергоменеджер

 

Проведення заходів з недопущення перегрівання приміщень в осінньо-весняний період

 

Енергоменеджер

 

Проведення робіт з утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій (стін, вікон і дверей, горищ) приміщень. Зокрема, утеплення стін будинку; утеплення вхідної групи та сходових маршів (ремонт, скління та ущільнення вікон, встановлення додаткових дверей, панелей тощо), облаштування покрівлі з утепленням горища

2026—2030 рр.

Завгосп

 

Розробка технічного завдання та проектно-кошторисної документації для подальшої реалізації проектів з підвищення енергоефективності та використання альтернативних джерел енергії.

Модернізація (заміна) систем опалення та гарячого водопостачання.

 Ремонт та/або реконструкція мереж тепловодопостачання з переведенням опалювальних систем на використання альтернативних видів палива (сонячних колекторів, вітряків, сонячних панелей, теплового насосу тощо)

До 31 грудня 2026 р.

 

 

2027—2029 рр.

Енергоменеджер

 

Встановлення  терморегуляторів

До 31.12.2030 рю

Завгосп