Таблиця відповідності компетентностей навчальним предметам

 

Професія: Швачка

Рівень кваліфікації: 1-ий, 2-ий розряд 

 

 

Професійний базовий навчальний модуль

Бюджет навчального часу – 144 год.,

загальнопрофесійна підготовка – 25 год.

Основи трудового законодавства –  6 год.

Основи галузевої економіки – 6 год.

Інформаційні технології – 10 год.

Енергозбереження раціональної роботи електрообладнання - 3 год.

професійно – теоретична підготовка – 71 год,

Основи електротехніки – 3 год.

Основи креслення -  6 год.

Основи волого-теплової обробки швейних виробів - 2 год.

Основи матеріалознавства швейного виробництва. Матеріалознавство – 2 год.

Основи технології швейного виробництва. Технологія – 14 год.

Охорона праці -  30 год.

Професійна етика – 4 год.

Основи спеціального малювання – 6 год.

Основи конструювання швейних виробів. Конструювання – 4 год.

професійно – практична підготовка 48 год. :

виробниче навчання   -  48 год.

Код

 

Професійні профільні компетентності

Зміст компетентностей

 

 

Назви предметів

 

Кількість годин

БК.1

Розуміння основ галузевої економіки та підприємництва

Знати:

основні економічні процеси, відносини та явища, які функціонують та виникають між суб’єктами економіки (підприємствами, державою та громадянами);

порядок створення приватного підприємства;

порядок створення та заповнення нормативної документації (книга «доходів та витрат», баланс підприємства);

порядок ліквідації підприємства;

основи менеджменту (управління підприємством та розташування трудових ресурсів);

основи маркетингу (як управляти продажами продукції);

конкуренція (її види та прояви в економічних відносинах);

основні фактори впливу держави (нормативно-законодавчу базу, податки, пільги, дотації)

Основи галузевої економіки

6

БК.2

Розуміння основ трудового законодавства

Знати:

основні трудові права та обов’язки працівників;

положення, зміст, форми та строки укладання трудового договору;

соціальні гарантії та  чинний соціальний захист на підприємстві

Основи трудового законодавства

6

БК.3

Володіння професійною етикою

Знати:

індивідуальні психічні властивості особистості, психологічні властивості поведінки людини, особливості спілкування в сфері послуг;

характер, причини і способи розв’язання конфліктних ситуацій у виробничому колективі;

основні психологічні та моральні вимоги до роботи швачки;

підходи до забезпечення сприятливого психологічного клімату в колективі

Уміти:

визначати індивідуальні психологічні особливості особистості, володіти самодіагностикою;

володіти технікою ведення ділових індивідуальних бесід;

слухати та доносити власну думку; дотримуватись професійної етики та культури

Професійна етика

4

БК.4

Дотримання та виконання вимог охорони праці,промислової і пожежної безпеки, виробничої санітарії

Знати:

основні законодавчі акти з охорони праці;

права працівників з охорони праці на підприємстві;

положення колективного договору щодо охорони праці;

правила галузевої безпеки;

основи електробезпеки;

параметри й властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища;

інструкції з пожежної безпеки;

інструкції з надання першої долікарської допомоги;

плани евакуації та ліквідації аварій;

загальні правила безпечної експлуатації устаткування;

основи гігієни праці та виробничої санітарії;

засоби та методи захисту працівників від шкідливого та небезпечного впливу виробничих факторів;

знати правила проходження медичних оглядів

Уміти:

володіти засобами  і методами індивідуального та колективного захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів;

звільняти потерпілого від дії електричного струму;

надавати першу допомогу потерпілим від нещасного випадку;

користуватися первинними засобами пожежогасіння

Охорона праці

30

БК.5

Розуміння  та дотримання вимог енергозбереження, раціональної роботи електрообладнання

Знати:

основи енергозбереження;

принципи раціональної роботи електрообладнання.

Уміти:

раціонально використовувати електроенергію;

раціонально і ефективно експлуатувати електрообладнання та електроінструмент

Енергозбереження, раціональна робота електрообладнання

3

Б.6

Оволодіння основами  матеріалознавства, визначення складу, властивостей матеріалів

Знати:

асортимент, класифікацію та властивості текстильних матеріалів;

вплив фізико-механічних та технологічних властивостей матеріалів на технологічну обробку деталей вузлів та зрізів виробу;

матеріли для з’єднання деталей одягу;

види фурнітури для одягу, прокладкові, оздоблювальні матеріали;

Уміти:

визначати вид тканини, волокнистий склад, лицьову та виворітну сторону;

визначити якість текстильних тканин;

визначати технологічні властивості тканин;

обирати комплект прикладних матеріалів для обробки деталей, зрізів та вузлів виробів

Основи матеріалознавства швейного виробництва. Матеріалознавство.

2

БК.7

Оволодіння основами електротехніки

Знати:

основні параметри електричних кіл постійного та змінного струму;

електричні машини, комутуючу апаратуру та джерела світла;

методи захисту організму людини від статичної електрики та дії електричного струму.

Уміти:

виконувати комутацію електроустаткування;

перевіряти електроустаткування на предмет електробезпеки

Основи електротехніки

3

БК.8

 

Оволодіння основами спеціального малювання

 

Знати:

приладдя для малювання;

основні геометричні фігури;

види орнаменту;

канони та модулі в побудові фігури;

схеми пропорційної та стилізованої фігури

Уміти:

зображувати геометричні фігури;

малювати схеми пропорційної та стилізованої фігури людини;

малювати окремі деталі одягу з журналів мод

Основи спеціального малювання

6

БК.9

Оволодіння основами  креслення 

Знати:

інструменти, призначення та вимоги щодо виконання та оформлення креслення;

відомості про проекції;

масштаби креслень;

геометричне креслення

Уміти:

виконувати креслення рамки, основних написів, контурів і зображень із застосуванням різних типів ліній;

виконувати креслення окремих ділянок деталей одягу

Основи креслення

6

БК.10

Вміння виконувати волого-теплову обробку

Знати:

види обладнання, та призначення волого-теплових робіт при виготовленні швейних виробів;

види, режими, характеристики, переваги і недоліки термонагрівальних елементів;

клейові та зварювальні методи з’єднання деталей швейних виробів

Уміти:

виконувати операції волого-теплової обробки на прасувальному та пресувальному обладнанні;

обирати режими волого-теплової обробки;

дотримуватись безпечних прийомів праці при виконанні волого-теплової обробки

Основи волого-теплової обробки швейних виробів

2

БК.11

Оволодіння основами конструювання швейних виробів

Знати:

функції, властивості та вимоги до одягу;

характеристику форм деталей швейних виробів одягу;

розмірну типологію дорослого і дитячого населення;

правила зняття мірок з фігури людини;

прибавки при конструюванні одягу

Уміти:

виконувати обмірювання статури, записувати мірки;

визначати розміри та повнотну групу фігури людини.

Основи конструювання швейних виробів. Конструювання

4

БК.12

Використання інформаційних технологій

Знати:

програмні засоби та комп’ютерні технології;

мережеві системи та сервіси;

загальні відомості про Internet, електронну пошту

Уміти:

створювати текстові документи: MS Word, Publisher;

шукати інформацію в мережі Internet;

користуватись електронною поштою

Інформаційні технології

10

БК.13

Оволодіння знаннями та вміннями щодо виконання найпростіших операцій

Знати:

інструменти та пристосування для виконання ручних робіт;

види, призначення, технічні умови виконання та застосування ручних стібків та машинних швів;

графічне зображення машинних швів

 

Основи технології швейного виробництва. Технологія

14

Уміти:

виконувати найпростіші ручні стібки та машинні шви;

дотримуватись безпечних прийомів праці при виконання ручних та машинних робіт

Виробниче навчання

48

 


Навчальний модуль

ШВЧК 2.1 «Виконання найпростіших операцій при обробці окремих деталей»

Бюджет навчального часу -  123   год.*

професійно -  теоретична підготовка   -  40 год. :

Основи обладнання швейного виробництва. Обладнання – 2 год.

Основи технології швейного виробництва. Технологія – 38 год.

професійно – практична підготовка – 83  год.*:           

виробниче навчання   -  48 год.  

виробнича практика –  35  год.*

Виробнича практика буде проведена в кінці вивчення всіх модулів даного кваліфікаційного рівня.

 

Код

Професійні профільні компетентності

Зміст компетентностей

Назви предметів

Кількість годин

ШВЧК – 2.1.1

Виконання на машинах або вручну найпростіших операцій з обробки окремих деталей, вузлів при пошитті виробів з різних матеріалів

Знати:

операції з виконання виточок, виточок-складок (защипів), підрізів;

обробку рельєфів;

способи обробки пришивних, настрочних кокеток;

обробку мілких деталей;

способи з'єднання мережива, гіпюру, рюші, тасьми, еластичної тасьми, сутажу, канта, оборки з деталями виробу;

Основи технології швейного виробництва. Технологія

38

ручні та машинні способи виконання зборок буф;

операції з заготівлі тари м’якої

 

 

Основи обладнання швейного виробництва. Обладнання

2

 

 

Уміти:

виконувати на машинах або вручну операції з підготовки до пошиття виробів з різних матеріалів;

виконувати обробку виточок, підрізів різними способами;

виконувати обробку пришивних, настрочних, кокеток;

виконувати обробку рельєфів;

обробляти мілкі деталі;

виконувати з’єднання мережива, гіпюру, рюшів, тасьми, сутажу, оборки з деталями виробу;

виконувати зборки буф ручним та машинним способом;

вдягання бретелі в регулятори, стрічки еластичної в пряжи;

вивертання деталей виробів;

заготівля тари м’якої;

підрізка надлишків швів;

розрізання деталі по довжині;

видалення ниток тимчасових строчок.;

виконувати операції з використанням технологічної документації

 

Виробниче навчання

48

Виробнича практика

35

 

 


Навчальний модуль

ШВЧК 2.2 «Виконання операцій найпростіших складностей з  обробки зрізів, деталей та вузлів  постільної, столової білизни, штор, ламбрекенів»

Бюджет навчального часу -  145   год.*

професійно -  теоретична підготовка   -  38 год. :

Основи технології швейного виробництва. Технологія – 20 год.

Основи матеріалознавства швейного виробництва. Матеріалознавство  – 10 год.

Основи обладнання швейного виробництва. Обладнання – 8 год.

професійно – практична підготовка – 107  год.*:         

виробниче навчання   -  72 год. 

виробнича практика –  35  год.*

Виробнича практика буде проведена в кінці вивчення всіх модулів даного кваліфікаційного рівня.

 

Код

Професійні профільні компетентності

Зміст компетентностей

Назви предметів

Кількість годин

ШВЧК – 2.2.1

Виконання на машинах або вручну найпростіших операцій і з  обробки зрізів, деталей та вузлів постільної, столової білизни, штор, ламбрекенів

Знати:

методи та прийоми обробки комплектів постільної білизни: простирадл, наволочок, підковдр;

методи та прийоми виготовлення столової білизни (скатертин, серветок, рушників);

методи та прийоми  обробки деталей фартуха;

методи та прийоми обробки штор, ламбрекенів, підхватів, тюлі

 

Основи технології швейного виробництва. Технологія

18

ШВЧК – 2.2.2

 

Визначення асортименту та властивостей тканин постільної, столової білизни, штор, ламбрекенів

 

Знати:

асортимент тканин для виготовлення постільної, столової білизни, штор, ламбрекенів, підхватів, тюлі;

характеристику властивостей білизняного асортименту тканин для виготовлення столової та постільної білизни;

коротку характеристику пошивних властивостей тканин для виготовлення  штор та ламбрекенів

 

Основи матеріалознавства швейного виробництва. Матеріалознавство

10

ШВЧК – 2.2.3

Виконання операцій з обслуговування та усунення дрібних неполадок у роботі швейних машин та засобах малої механізації 

Знати:

конструктивні особливості універсальних швейних машин човникового стібка;

призначення та взаємодія механізми машини  човникового стібка в процесі утворення стібка;

місця змащування механізмів машин;

операції з обслуговування швейних машин провідних фірм на підприємствах замовників кадрів

Основи обладнання швейного виробництва. Обладнання

8

ШВЧК – 2.2.4

Здійснення контролю за якістю виконаних операцій при обробці зрізів, деталей та вузлів постільної, столової білизни, штор, ламбрекенів

Знати:

перелік дефектів, які можуть виникнути під час обробки вузлів виробу

Уміти:

контролювати якість виконаних операцій,

усувати дефекти, у разі їх виникнення

визначати волокнистий склад тканини;

визначати вимоги до тканин білизняної групи;

визначати властивості тканин та їх вплив на процеси виробництва постільної, столової білизни, штор, ламбрекенів, підхватів, тюлі

заправляти швейні машини;

підбирати машинні  голки;

регулювати натяг нитки;

усувати дрібні неполадки у роботі устаткування, яке обслуговується

Основи технології швейного виробництва. Технологія

2

Виробниче навчання

72

Виробнича практика

35

 

 


Навчальний модуль

ШВЧК 2.3 «Виконання операцій  найпростіших складностей з обробки зрізів, деталей та вузлів виробів із різних матеріалів»

Бюджет навчального часу -  89   год.*

професійно -  теоретична підготовка   -  18 год. :

Основи технології швейного виробництва. Технологія – 18 год.

професійно – практична підготовка – 71  год.*:           

виробниче навчання   -  36 год. 

виробнича практика –  35  год.*

Виробнича практика буде проведена в кінці вивчення всіх модулів даного кваліфікаційного рівня.

 

Код

Професійні профільні компетентності

Зміст компетентностей

Назви предметів

Кількість годин

 

ШВЧК – 2.3.1

Виконання на машинах або вручну операцій простої складності з обробки зрізів, деталей та вузлів   виробів трикотажного виробництва

 

Знати:

обробку панчішно-шкарпеткових виробів, що виготовлені на круглопанчішних автоматах;

пошиття без розподілу праці головних уборів;

з’єднання панчішно-шкарпеткових та рукавичкових виробів у пари, кусків полотна по довжині, етикеток з виробами;

особливості виробництва трикотажних полотен;

поняття про поперечновязаний та основовязаний трикотаж;

різноманітність асортименту, сферу застосування та призначення трикотажних полотен;

класифікацію побутових трикотажних виробів;

характеристику пошивних властивостей трикотажу;

обладнання для виготовлення панчішно-шкарпеткових виробів

Уміти:

виконувати на машинах або вручну операції з підготовки до пошиття виробів з різних матеріалів;

 обробляти панчішно-шкарпеткові вироби, що виготовлені на круглопанчішних автоматах;

пошити без розподілу праці головні убори;

з’єднувати панчішно-шкарпеткові та рукавчикові вироби у пари, куски полотна по довжині, етикеток з виробами;

визначати властивості, волокнистий склад трикотажних полотен;

виконувати операції з використанням технологічної документації

Основи технології швейного виробництва. Технологія

18

 

ШВЧК – 2.3.2

Виконання на машинах або вручну операцій простої складності з обробки зрізів, деталей та вузлів  головних уборів

Знати:

вирізання отворів вушних, рамок оглядових отворів шоломів;

загинання ременів;

вимірювання деталей виробів;

оброблення оздоблювальних деталей, начільників;

обкатування верхніх та нижніх бортів шапок;

підстригання головних уборів зі штучного хутра;

пробивання отворів;

розчісування головних уборів;

прикладні та з’єднувальні матеріали; класифікацію прикладних матеріалів;

фізико-механічні властивості, функції і призначення клейових і не клейових матеріалів; нанесення клейового покриття;

устаткування для  обробки та формування зрізів, деталей та вузлів головних уборів

Уміти:

вирізати отвори вушних, рамок оглядових отворів шоломів;

вимірювати деталі виробів;

обробляти оздоблювальні деталі, начільників;

обкатувати верхні та нижні борти шапок;

підстригати головні убори зі штучного хутра;

пробивати отвори;

виконувати операції простої складності з обслуговування та усунення дрібних неполадок у роботі швейних машин та засобах малої механізації для обробки та формування зрізів, деталей та вузлів головних уборів;

виконувати операції з використанням технологічної документації

 

ШВЧК – 2.3.3

Виконання на машинах або вручну операцій простої складності з обробки зрізів, деталей та вузлів  виробів валяльно-повстяного виробництва

 

 

Знати:

з’єднання деталей технічних повстяних: фільтрів, прокладок, сальників, тощо;

класифікацію нетканих матеріалів по способу виготовлення та волокнистому складу;

асортимент нетканих матеріалів та їх пошивні властивості

 

Уміти:

з’єднувати деталі технічних повстяних: фільтрів, прокладок, сальників, тощо;

визначати вид та властивості нетканих матеріалів

 

Виробниче навчання

36

Виробнича практика

35

 

 


Навчальний модуль

ШВЧК 3.1 «Виконання операцій простої складності з обробки зрізів, деталей та вузлів натільної білизни»

Бюджет навчального часу -  133   год.*

професійно -  теоретична підготовка   -  38 год. :

Основи технології швейного виробництва. Технологія – 18 год.

Основи матеріалознавства швейного виробництва. Матеріалознавство  – 4 год.

Основи обладнання швейного виробництва. Обладнання – 12 год.

Основи конструювання швейних виробів. Конструювання – 4 год.

професійно – практична підготовка – 95  год.*:           

виробниче навчання   -  60 год. 

виробнича практика –  35  год.*

Виробнича практика буде проведена в кінці вивчення всіх модулів даного кваліфікаційного рівня.

 

Код

Професійні профільні компетентності

Зміст компетентностей

Назви предметів

Кількість годин

ШВЧК –3.1.1

Побудова креслення основи натільної білизни

Знати:

виміри з фігури людини для побудови основи натільної білизни;

прибавки для побудови основ натільної білизни різного покрою;

розрахунок та побудову базисної сітки основ натільної білизни

Основи конструювання швейних виробів. Конструювання

4

ШВЧК – 3.1.2

Визначення асортименту та властивостей тканин

Знати:

види та характеристику тканин для виготовлення натільної білизни;

вимоги до тканин для  натільної білизни; волокнистий склад та властивості даних тканин

Основи матеріалознавства швейного виробництва. Матеріалознавство

4

ШВЧК – 3.1.3

Виконання операцій з підготовки до пошиття деталей крою виробів

Знати:

специфікацію деталей крою виробу, вимоги до їх якості;

назви зрізів та контрольних ліній деталей крою;

вимоги нанесення контрольних надсічок на деталі;

величину припусків на шви в готовому вигляді;

напрямок нитки основи на деталях

Основи технології швейного виробництва. Технологія

16

ШВЧК – 3.1.4

 

Виконання на машинах або вручну операцій простої складності з обробки зрізів, деталей та вузлів натільної білизни

Знати:

методи та прийоми виготовлення білизни для немовлят: пелюшки, конверти, підгузники, розпашонки, повзунки;

методи та прийоми виготовлення нижньої білизни;

методи та прийоми обробки вузлів нічних сорочок

ШВЧК – 3.1.5

 

Виконання операцій з обслуговування та усунення дрібних неполадок у роботі швейних машин та засобах малої механізації

 

Знати:

засоби малої механізації;

класифікацію, характеристику та конструкцію різних засобів малої механізації для обробки зрізів, деталей та вузлів;

характеристику та конструкцію машин човникового стібка для з’єднання матеріалів безпосадковою строчкою;

характеристику машин зигзагоподібної строчки та їх конструктивні особливості, призначення;

характеристику машин  однониткового та двониткового ланцюгового стібка;

характеристику і конструкцію та призначення обметувальних та зшивно-обметувальних машин

Основи обладнання швейного виробництва. Обладнання

12

ШВЧК – 3.1.6

Здійснення контролю за якістю виконаних операцій

Знати:

перелік дефектів, які можуть виникнути під час обробки вузлів виробу

Уміти:

здійснювати розрахунок, побудову базисної сітки

основ натільної білизни

визначати волокнистий склад тканини;

визначати вимоги та властивості тканин для натільної білизни, та їх вплив на процеси швейного виробництва натільної білизни

контролювати якість крою, відповідність фурнітури до кольору та призначення виробів;

виконувати накрейдування та підрізання зрізів деталей виробів

виготовляти білизну для немовлят;

виготовляти нижню білизну;

виготовляти нічні сорочки ;

виконувати операції з використанням технологічної документації

застосовувати засоби малої механізації;

виконувати операції простої складності з обслуговування універсальних та спеціальних швейних машин: заправку ниток, заміну голок, регулювання довжини стібка та натягу нижньої та верхньої ниток та усувати дрібні неполадки у роботі устаткування, яке обслуговується

контролювати якість виконаних операцій,

усувати дефекти, у разі їх виникнення

Основи технології швейного виробництва. Технологія

2

Виробниче навчання

60

Виробнича практика

35

 

 


Навчальний модуль

ШВЧК 3.2 «Виконання операцій простої складності з обробки зрізів, деталей та вузлів поясного одягу»

Бюджет навчального часу -  242   год.*

професійно -  теоретична підготовка   -  60 год. :

Основи технології швейного виробництва. Технологія – 44 год.

Основи обладнання швейного виробництва. Обладнання – 6 год.

Основи конструювання швейних виробів. Конструювання – 10 год.

професійно – практична підготовка –  182 год.*:         

виробниче навчання   - 84  год. 

виробнича практика –  98 год.*

Виробнича практика буде проведена в кінці вивчення всіх модулів даного кваліфікаційного рівня.

 

Код

Професійні профільні компетентності

Зміст компетентностей

Назви предметів

Кількість годин

ШВЧК –3.2.1

Побудова креслення основи поясного одягу

Знати:

виміри з фігури людини для побудови поясного одягу;

прибавки для побудови поясного одягу різного покрою;

розрахунок та побудову базисної сітки поясного одягу

побудову креслення деталей поясного одягу

Основи конструювання швейних виробів. Конструювання

10

ШВЧК –3.2.2

Виконання операцій з підготовки до пошиття деталей  поясного одягу

Знати:

специфікацію деталей крою виробу, вимоги до їх якості;

назви зрізів та контрольних ліній деталей поясного одягу;

нанесення контрольних надсічок на деталі;

величину припусків на шви в готовому вигляді;

напрямок нитки основи на деталях                                 

Основи технології швейного виробництва. Технологія

41

ШВЧК –3.2.3

Виконання на машинах або вручну операцій простої складності з обробки зрізів, деталей та вузлів поясного одягу

Знати:

види, способи обробки застібок та місця їх розташування;

способи та прийоми виконання обробки шлиці (розрізу);

способи та прийоми обробки кишень простої складності на деталях та в швах з'єднання частин поясного одягу;

особливості обробки виробів з клинами;

прийоми виконання волого – теплової обробки половинок брюк;

з’єднання бічних, крокових та середніх зрізів поясних виробів;

способи обробки верхнього зрізу поясних виробів;

способи обробки низу поясних виробів;

прийоми виконання кінцевого оздоблення виробів;

способи обробки петель на спецобладнанні або вручну;

прийоми виконання пришивання ґудзиків на спецмашинах або вручну

ШВЧК –3.2.4

Виконання операцій з обслуговування та усунення дрібних неполадок у роботі  швейних машин та засобах малої механізації

Знати:

конструктивні особливості та технічні характеристики швейних машин потайного стібка;

конструктивні особливості та технічну характеристику напівавтомату для виготовлення петель та закріпок;

конструктивні особливості та технічну характеристику напівавтомату для пришивання ґудзиків

Основи обладнання швейного виробництва. Обладнання

6

98ШВЧК –3.2.5

Здійснення контролю за якістю виконаних операцій

Знати:

перелік дефектів, які можуть виникнути під час обробки вузлів виробу

Уміти:

здійснювати розрахунок, побудову базисної сітки та креслення деталей поясного одягу

вміти визначати специфікацію деталей крою виробу, вимоги до їх якості;

виконувати накрейдування та підрізання зрізів деталей виробів;

контролювати якість крою, відповідність фурнітури до кольору та призначення виробів

виконувати обробку застібки різними способами у виробах поясного асортименту;

обробляти припуски на шлицю та розріз;

виконувати обробку  кишені простої складності на деталях та в швах з'єднання частин поясного одягу;

обробляти верхній зріз поясних виробів поясом,  корсажною стрічкою, обшивкою;

виконувати прийоми волого – теплової обробки половинок штанів;

з’єднувати бічні, крокові та середні зрізи поясного одягу;

виконувати різноманітні способи обробки низу поясних виробів різних покроїв;

виконувати операції остаточного оздоблення поясних виробів;

виконувати операції з використанням технологічної документації

виконувати операції простої складності з обслуговування  швейних машин потайного стібка,  напівавтоматів для виготовлення петель та закріпок,  напівавтоматів для пришивання ґудзиків

контролювати якість виконаних операцій, усунення дефектів, у разі їх виникнення

Основи технології швейного виробництва. Технологія

3

Виробниче навчання

84

Виробнича практика

98

 

 


Навчальний модуль

ШВЧК 3.3 «Виконання операцій простої складності з  обробки зрізів, деталей та вузлів плечового легкого одягу»

Бюджет навчального часу -  329  год.*

професійно -  теоретична підготовка   -  98 год. :

Основи технології швейного виробництва. Технологія – 64 год.

Основи обладнання швейного виробництва. Обладнання – 10 год.

Основи матеріалознавства швейного виробництва. Матеріалознавство  – 8 год.

Основи конструювання швейних виробів. Конструювання – 16 год.

професійно – практична підготовка –  231 год.*:         

виробниче навчання   - 126  год. 

виробнича практика –  105 год.*

Виробнича практика буде проведена в кінці вивчення всіх модулів даного кваліфікаційного рівня.

 

Код

Професійні профільні компетентності

Зміст компетентностей

Назви предметів

Кількість годин

ШВЧК –3.3.1

Побудова креслення основи плечового легкого одягу

Знати:

виміри з фігури людини для побудови плечового легкого одягу;

прибавки для побудови плечового легкого одягу

різного покрою;

розрахунок та побудову базисної сітки плечового легкого одягу;

побудову креслення деталей плечового легкого одягу

Основи конструювання швейних виробів. Конструювання

16

ШВЧК –3.3.2

Визначення асортименту та властивостей тканин

Знати:

характеристику асортименту тканин для виготовлення суконь, блузок, сорочок; характеристику властивостей тканин платтяного асортименту;

вплив властивостей тканин на процеси швейного  виробництва

Основи матеріалознавства швейного виробництва. Матеріалознавство

8

ШВЧК –3.3.3

Виконання операцій з підготовки до пошиття деталей   плечового легкого одягу

Знати:

специфікацію деталей крою виробу, вимоги до їх якості;

назви зрізів та контрольних ліній;

прийоми нанесення контрольних надсічок на деталі плечового одягу;

величину припусків на шви в готовому вигляді;

напрямок нитки основи на деталях                                 

Основи технології швейного виробництва. Технологія

62

ШВЧК –3.3.4

Виконання на машинах або вручну операцій простої складності з обробки зрізів, деталей та вузлів плечового легкого одягу

Знати:

види, способи та методи обробки петель в легкому одязі;

способи та методи обробки кишень простої складності в легкому одязі;

види та способи обробки застібок в плечовому легкому одязі;

обробку плечових і бічних зрізів;

види, способи та методи обробки комірів та зєднання їх з горловинами в легкому одязі;

способи обробки горловини виробу у виробах без коміра;

методи обробки пройм у виробах без рукавів;

види, способи та методи обробки рукавів в легкому одязі та з’єднання їх з проймами;

особливості обробки рукавів різних покроїв в легкому одязі;

способи з’єднання деталей виробу відрізного по лінії талії;

способи обробки низу виробу;

прийоми виконання кінцевого оздоблення виробу

ШВЧК –3.3.5

 

Виконання операцій з обслуговування та усунення дрібних неполадок у роботі швейних машин та засобах малої механізації

Знати:

конструктивні особливості та технічну характеристику швейних машин спеціального призначення

Основи обладнання швейного виробництва. Обладнання

10

ШВЧК –3.3.6

Здійснення контролю за якістю виконаних операцій

Знати:

планування праці та прийоми контролю за якістю робіт на виробничій дільниці, в бригаді, на робочому місці;

перелік дефектів, які можуть виникнути під час обробки вузлів виробу

Уміти:

здійснювати розрахунок базисної сітки та креслення деталей плечового легкого одягу

визначати асортимент, властивості, волокнистий склад тканин для виготовлення плечового легкого одягу

контролювати якість крою, відповідність фурнітури до кольору та призначення виробів;

виконувати накрейдування та підрізання зрізів деталей виробів

обробляти петлі;

обробляти кишені простої складності в легкому одязі;

обробляти застібки простої складності в легкому одязі;

обробляти плечові та бічні шви;

виконувати обробку комірів та з’єднання їх з горловинами в легкому одязі;

виконувати обробку горловини та пройми обшивками;

виконувати обробку рукавів: розрізи в рукавах, низу рукавів з пришивними, суцільнокрійними манжетами  та без них в легкому одязі;

з’єднувати вшивні рукава у закриту та відкриту пройму виробу;

з’єднувати деталі виробу по лінії талії;

обробляти низ виробу різними способами;

виконувати операції простої складності з обробки деталей виробів з різними покроями рукавів;

виконувати операції з використанням технологічної документації

виконувати операції простої складності з обслуговування  швейних машин  спеціального призначення

планувати працю;

контролювати якість виконаних операцій, усунення дефектів, у разі їх виникнення

 

Основи технології швейного виробництва. Технологія

2

Виробниче навчання

126

Виробнича практика

105

Навчальний модуль

ШВЧК 3.4 «Виконання операції простої складності з  обробки зрізів, деталей та вузлів із різних матеріалів»

Бюджет навчального часу -  89  год.*

професійно -  теоретична підготовка   -  18 год. :

Основи технології швейного виробництва. Технологія – 13 год.

Основи обладнання швейного виробництва. Обладнання – 5 год.

професійно – практична підготовка –  71 год.*:           

виробниче навчання   - 36  год. 

виробнича практика –  35 год.*

Виробнича практика буде проведена в кінці вивчення всіх модулів даного кваліфікаційного рівня.

 

Код

Професійні профільні компетентності

Зміст компетентностей

Назви предметів

Кількість годин

ШВЧК  – 3.4.1

Виконання на машинах або вручну операцій простої складності з обробки зрізів, деталей та вузлів   виробів трикотажного виробництва

Знати:

виконання резинковтягувальних робіт на спеціальних машинах;

обробку деталей переду планками у чоловічій білизні;

обробку вузлів виробів з прокладанням тасьми;

 прийоми виконання панчішно-шкарпеткових виробів на машинах для автоматизованого зашивання миска (сліпа кетльовка);

процес петлеутворення трикотажних полотен; поняття про поперечновязаний та основовязаний трикотаж; переплетення трикотажних полотен;

особливості обробки трикотажних полотен

Основи технології швейного виробництва. Технологія

13

ШВЧК  – 3.4.2

Виконання на машинах або вручну операцій простої складності з обробки зрізів, деталей та вузлів  такелажного виробництва

Знати:

здійснення заготівлі утеплювачів, підрамників;

прийоми настрочування бортової стрічки на краї плащ-наметів, наплічників з прокладанням тасьми на плащ-намети, планки до прорізу плащ-намету;

використання підкладкових матеріалів в одязі; загальну характеристику підкладкових тканин та матеріалів;

властивості та особливості обробки підкладкових матеріалів в одязі;

загальну характеристику тканин для такелажного виробництва

ШВЧК  – 3.4.3

 Виконання на машинах або вручну операцій простої складності з обробки зрізів, деталей та вузлів  виробів хутряного виробництва

 

Знати:прийоми вистьобування скроїв хутряних;

прийоми прикріплення країв відкритих прокладок до відповідних швів хутряного верху з підгинанням зрізів прокладок всередину;

види та характеристику утеплювальних матеріалів: натуральних та штучних;

основні властивості та показники якості Хутряних матеріалів, їх використання, особливості обробки даних тканин

ШВЧК  – 3.4.4

Виконання операцій з обслуговування та усунення дрібних неполадок у роботі  швейних машин та засобах малої механізації

Знати:  

   конструктивні особливості та технічна характеристика плоскошовних   швейних   машини, напівавтоматів, автоматів для пошиття трикотажних виробів;

  заправлення та регулювання швейних   машини, напівавтоматів, автоматів для пошиття трикотажних виробів;

конструктивні особливості та технічна характеристика скорняжних  швейних    машини для пошиття хутряних виробів.  Заправлення та регулювання

Уміти: 

виконувати резинковтягувальні роботи на спеціальних машинах;

виконувати обробку деталей переду планками у чоловічій білизні;

обробляти вузли виробів з прокладанням тасьми;

визначати вид переплетення трикотажних полотен

виконувати прийоми настрочування бортової стрічки на краї плащ-наметів, наплічників з прокладанням тасьми на плащ-намети, планки до прорізу плащ-намету.

здійснювати заготівлю утеплювачів, підрамників

виконувати прийоми вистьобування скроїв хутряних;

виконувати прийоми прикріплення країв відкритих прокладок до відповідних швів хутряного верху з підгинанням зрізів прокладок всередину

виконувати налаштування робочих параметрів та режимів роботи  плоскошовних та скорняжних швейних  машини, напівавтоматів, автоматів;  усувати дрібні неполадки в роботі

Основи обладнання швейного виробництва. Обладнання

5

Виробниче навчання

36

Виробнича практика

35

 

 

 

 

 


Навчальний модуль

ШВЧК 4.1 «Виконання операцій середньої складності з обробки зрізів, деталей та вузлів корсетних виробів»

Бюджет навчального часу -  134   год.*

професійно -  теоретична підготовка   -  40 год. :

Основи технології швейного виробництва. Технологія – 24 год.

Основи матеріалознавства швейного виробництва. Матеріалознавство  – 4 год.

Основи обладнання швейного виробництва. Обладнання – 6 год.

Основи конструювання швейних виробів. Конструювання – 6 год.

професійно – практична підготовка – 94  год.*:           

виробниче навчання   -  66 год.  

виробнича практика –  28  год.*

Виробнича практика буде проведена в кінці вивчення всіх модулів даного кваліфікаційного рівня.

 

Код

Професійні профільні компетентності

Зміст компетентностей

Назви предметів

Кількість годин

ШВЧК –4.1.1

Побудова креслення основ корсетних виробів

Знати:

виміри з фігури людини для побудови основ корсетних виробів;

прибавки для побудови корсетних виробів;

розрахунок та побудову базисної сітки основ корсетних виробів;

побудову креслення деталей основ корсетних виробів

Основи конструювання швейних виробів. Конструювання

6

ШВЧК –4.1.2

Визначення асортименту та властивостей тканин

Знати:

різновиди та характеристику тканин для виготовлення корсетних виробів;

вимоги до тканин для  корсетних виробів;

волокнистий склад та властивості даних тканин

Основи матеріалознавства швейного виробництва. Матеріалознавство

4

ШВЧК –4.1.3

Виконання операцій з підготовки до пошиття деталей   корсетних виробів

Знати:

специфікацію деталей крою виробу, вимоги до їх якості назви зрізів та контрольних ліній,

нанесення контрольних надсічок на деталі;

величину припусків на шви в готовому вигляді;

напрямок нитки основи на деталях

Основи технології швейного виробництва. Технологія

22

ШВЧК –4.1.4

Виконання на машинах або вручну операції середньої складності з обробки зрізів, деталей та вузлів корсетних виробів

Знати:

схематичне зображення деталей та вузлів     корсетних виробів;

 способи та методи обробки застібки корсетних виробів;

види, способи та методи обробки верхнього та нижнього зрізів корсетних виробів різної форми;

обробку підкладки та з'єднання з основними деталями виробу

ШВЧК –4.1.5

Виконання операцій з обслуговування та усунення дрібних неполадок у роботі  швейних машин та засобах малої механізації

Знати:

конструктивні особливості та технічна характеристика сучасних швейних машин провідних всесвітньовідомих фірм (BROTHER,  TYPICAL) для пошиття корсетних виробів;

заправлення та регулювання сучасних швейних машин провідних всесвітньовідомих фірм (BROTHER,  TYPICAL) для пошиття корсетних виробів;

 застосування засобів малої механізації при пошитті корсетів

Основи обладнання швейного виробництва. Обладнання

6

ШВЧК –4.1.6

Здійснення контролю за якістю виконаних операцій

Знати:

перелік дефектів, які можуть виникнути під час обробки вузлів виробу

Уміти:

здійснювати розрахунок базисної сітки та креслення деталей корсетних виробів

визначати волокнистий склад тканини;

визначати вимоги до тканин білизняної групи асортименту корсетних виробів;

визначати властивості тканин та їх вплив на процеси швейного виробництва

контролювати якість крою, відповідність фурнітури до кольору та призначення виробів;

виконувати накрейдування та підрізання деталей виробу

обробляти застібки в корсетних виробах;

з'єднувати підкладку з деталями верху в корсетних виробах,

 обробляти верхній та нижній зрізи в корсетних виробах  різної форми,

вшивати чашки бюстгальтерів у закритий зріз,

вставляти та закріпляти кістки в швах корсетних виробів;

виконувати операції з використанням технологічної документації

заправляти сучасні швейні машини провідних всесвітньовідомих фірм (BROTHER,  TYPICAL) для пошиття корсетних виробів;

 виконувати налаштування параметрів роботи, усувати дрібні неполадки в роботі сучасних швейних машин провідних всесвітньовідомих фірм (BROTHER,  TYPICAL) для пошиття корсетних виробів

контролювати якість виконаних операцій,

усувати дефекти, у разі їх виникнення

Основи технології швейного виробництва. Технологія

2

Виробниче навчання

66

Виробнича практика

28

 

 


Навчальний модуль

ШВЧК 4.2 «Виконання операцій середньої складності з  обробки зрізів, деталей та вузлів плечового верхнього одягу»

Бюджет навчального часу -  502   год.*

професійно -  теоретична підготовка   -  130 год. :

Основи технології швейного виробництва. Технологія – 94 год.

Основи матеріалознавства швейного виробництва. Матеріалознавство  – 8 год.

Основи обладнання швейного виробництва. Обладнання – 6 год.

Основи конструювання швейних виробів. Конструювання – 22 год.

професійно – практична підготовка – 372  год.*:         

виробниче навчання   -  246 год. 

виробнича практика –  126  год.*

Виробнича практика буде проведена в кінці вивчення всіх модулів даного кваліфікаційного рівня.

 

Код

Професійні профільні компетентності

Зміст компетентностей

Назви предметів

Кількість годин

ШВЧК – 4.2.1

Побудова креслення основи плечового верхнього одягу

Знати:

виміри з фігури людини для побудови плечового верхнього  одягу;

 прибавки  для побудови плечового верхнього одягу різного покрою;

розрахунок та побудова базисної сітки плечового верхнього одягу;

побудову креслення деталей  плечового верхнього одягу

Основи конструювання швейних виробів. Конструювання

22

ШВЧК – 4.2.2

Визначення асортименту та властивостей тканин

Знати:

характеристику асортименту, властивостей тканин костюмного, плащового та курткового асортименту;

вплив властивостей тканин на процеси швейного  виробництва;

особливості обробки тканин костюмного, плащового та курткового асортименту.

Основи матеріалознавства швейного виробництва. Матеріалознавство

8

ШВЧК – 4.2.3

Виконання операцій з підготовки до пошиття деталей   плечового верхнього  одягу

Знати:

специфікацію деталей крою виробу, вимоги до їх якості, назви зрізів та контрольних ліній;

нанесення контрольних надсічок на деталі;

величину припусків на шви в готовому вигляді;

напрямок нитки основи на деталях.

Основи технології швейного виробництва. Технологія

92

ШВЧК – 4.2.4

Виконання на машинах або вручну операції  середньої складності з  обробки зрізів, деталей та вузлів     плечового  верхнього  одягу

Знати:

обробку та з'єднання бортової прокладки з деталями верху, способи та методи дублювання деталей виробу, волого-теплову обробку деталей виробів;

обробку бортів , види та способи обробки застібок, види та способи обробки петель в верхньому одязі;

обробку прорізних та накладних кишень середньої складності, обробку внутрішніх кишень;

методи та способи з'єднання бічних та плечових зрізів;

обробку підкладки та з'єднання з деталями верху;

обробку комірів, капюшонів та з'єднання їх з виробом, обробку горловини без коміра в виробах верхнього одягу;

 обробку вшивних рукавів та з’єднання їх з проймою;

особливості обробки виробів з рукавами різних покроїв;

методи формування та закріплення пройм;

способи обробки низу виробів;

технічні вимоги на  виконання кінцевого оздоблення виробу

ШВЧК – 4.2.5

Виконання операцій з обслуговування та усунення дрібних неполадок у роботі  швейних машин та засобах малої механізації

Знати:

конструктивні особливості та технічні характеристики вузькоспеціалізованих         швейних  машин, напівавтоматів, автоматів; заправлення та регулювання

Основи обладнання швейного виробництва. Обладнання

6

ШВЧК – 4.2.6

Здійснення контролю за якістю виконаних операцій

Знати:

перелік дефектів, які можуть виникнути під час обробки вузлів виробу

Уміти:

здійснювати розрахунок базисної сітки та креслення деталей  плечового верхнього одягу

визначати асортимент, властивості, волокнистий склад тканин для виготовлення  плечового верхнього одягу.

контролювати якість крою, відповідність фурнітури до кольору та призначення виробів,

виконувати накрейдування та підрізання зрізів деталей виробів

обробляти окремі вузли середньої складності швейних виробів: жилетів, жакетів, піджаків, плащів, курток в бригаді з розподілом праці;

виконувати всі види ручних робіт;

 виконувати всі види волого-теплових робіт з використанням сучасного обладнання (з виконанням операцій декатування, відпарювання, зняття лас);

з’єднувати машинними строчками деталі виробу (на універсальному та спеціальному швейному обладнанні);

обробляти крайовими швами зрізи деталей;

оздоблювати вироби строчками, додатковими деталями та фурнітурою;

обробляти петлі ручним або машинним способами, пришивати ґудзики;

застосувати високопродуктивні інструменти, пристосування і прогресивні методи обробки новаторів виробництва;

раціонально організовувати робоче місце з   виконувати операції з використанням технологічної документації;

дотриманням вимог і правил охорони праці

виконувати налаштування робочих параметрів та режимів роботи  вузькоспеціалізованих         швейних    машин, напівавтоматів, автоматів; прасувального та  пресувального обладнання,  усувати дрібні неполадки в роботі

контролювати якість виконаних операцій;

усувати дефекти, у разі їх виникнення

Основи технології швейного виробництва. Технологія

2

Виробниче навчання

246

Виробнича практика

126

 

 


Навчальний модуль

ШВЧК 4.3 «Виконання операції середньої складності з обробки зрізів, деталей та вузлів із різних матеріалів»

Бюджет навчального часу -  89   год.*

професійно -  теоретична підготовка   -  18 год. :

Основи технології швейного виробництва. Технологія – 18 год.

професійно – практична підготовка – 71  год.*:           

виробниче навчання   -  36 год. 

виробнича практика –  35  год.*

Виробнича практика буде проведена в кінці вивчення всіх модулів даного кваліфікаційного рівня.

Код

Професійні профільні компетентності

Зміст компетентностей

Назви предметів

Кількість годин

ШВЧК  – 4.3.1

Виконання на машинах або вручну операції середньої складності з  обробки зрізів, деталей та вузлів виробів трикотажного виробництва

Знати:

способи підшивання верхніх виробів на спеціальних машинах та з прокладання еластичної тасьми;

пошиття без розподілу праці рукавичкових виробів, колготок, рейтузів, виробів білизняного трикотажу (комбінацій, нічних сорочок, пеньюарів);

методи розпошивання швів

Основи технології швейного виробництва. Технологія

18

Виробниче навчання

36

ШВЧК  – 4.3.2

Виконання на машинах або вручну операції простої складності з  обробки зрізів, деталей та вузлів  виробництва головних уборів та валяльно-повстяного виробництва

Знати:

асортимент нетканих полотен за валяльно-повстяною технологією;

 пальтові полотна, полотна для головних уборів. волокнистий склад та властивості; особливості обробки даних полотен

Виробнича практика

35

ШВЧК  –4.3.3

Виконання на машинах або вручну операції простої складності з  обробки зрізів, деталей та вузлів  виробів хутряного виробництво.

Знати:

види та характеристика натурального та штучного хутра;

основні властивості та показники якості натурального хутра;

 асортимент пушно-хутрових шкурок;

способи отримання штучного хутра; використання натурального та штучного хутра

Уміти:

виконувати підшивання верхніх виробів на спеціальних машинах та з прокладання еластичної тасьми;

здійснювати пошиття без розподілу праці рукавичкових виробів, колготок, рейтузів, виробів білизняного трикотажу (комбінацій, нічних сорочок, пеньюарів)

вставка каркасів у комплекти;

настрочування тасьми з натурального волокна за формою моделей;

оброблення ковпаків шкіряних шапок;

підстригання головних уборів з натурального хутра;

прострочування капелюха із соломки;

з’єднання гребінців з верхом шоломофону, деталей головних уборів з кантами, галунами;

оброблення наметів із затросткою смоляних та прядив’яних (конопляних) тросів;

пошиття брезенту, покрівлі, глухих кутів, бічних стінок наметів без обробки вікон, входів, вентиляційних отворів, тентів, чохлів для антен;

з’єднання мотузок, відбійок, планок дерев’яних та інших деталей з виробами;

драпірування капелюхів;

загинання ковпаків за контуром зі спуском краю;

обтягування козирків картонних, парусинових тощо;

з’єднання козирків фібрових одночасно з налобниками, з кашкетами;

визначати властивості, волокнистий склад, напрямок нитки основи та лицьову сторону нетканих полотен

просушування підкладки до хутряного верху; підкладки, що з’єднана з утеплювальною прокладкою, до хутряного верху;

з’єднання заглушки з головними уборами, підкладки хутряної з верхом рукавиць, рукавичок;

визначати властивості, волокнистий склад натурального та штучного хутра