П О Р Я Д О К
організації та проведення особистих прийомів громадян директором та заступниками директора Вознесенського професійного аграрного ліцею

Цей порядок визначає основні вимоги щодо організації та проведення особистих прийомів громадян директором та заступниками директора Вознесенського професійного аграрного ліцею відповідно до статті 40 Конституції України, статті 22 Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

1. Особистий прийом громадян директором Вознесенського професійного аграрного ліцею (далі - ліцей), особисті прийоми заступників директора ліцею.

1.1. Особисті прийоми громадян директором ліцею проводяться чотири рази на місяць, згідно з затвердженими графіками, які оприлюднюються через засоби масової інформації, особисті прийоми громадян заступниками директора ліцею проводяться чотири рази на місяць, згідно з затвердженими графіками, які оприлюднюються через засоби масової інформації.

1.2. На особистий прийом записуються громадяни, у зверненнях яких порушуються питання, що стосуються повноважень директора ліцею, заступників директора ліцею.

1.3. На повторний особистий прийом записуються громадяни з питань, які вже розглядалися у разі, коли питання, порушені у першому обґрунтованому зверненні не були вирішені по суті. У разі повторного звернення громадян вивчаються архівні матеріали з порушеного питання, з'ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз'яснення та можлива допомога.

1.4. Для участі в особистому прийомі громадян, які звертаються до директора ліцею, заступників директора ліцею, можуть залучатися керівники структурних підрозділів ліцею, до компетенції яких належить вирішення порушених у зверненнях громадян питань.

1.5. Інспектор з кадрів ліцею забезпечує належну організацію особистих прийомів громадян директором ліцею, заступниками директора ліцею зокрема:

1) Забезпечує добірку матеріалів з питань, що будуть розглядатись на особистому прийомі громадян директором ліцею, заступниками директора ліцею (попередні звернення, матеріали по їх розгляду, висновки, довідки, відповіді посадових осіб, які розглядали питання раніше тощо);

2) Вивчає питання, з якими громадяни бажають звернутися на особистому прийомі до директора ліцею, заступників директора ліцею, надає їм допомогу щодо порядку розгляду порушених питань;

3) Вживає заходів щодо проведення першочергового особистого прийому директором ліцею та заступниками директора ліцею (у дні прийому), Героїв України, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», а також тих громадян, звернення яких уже розглядалися в ліцеї з результатами розгляду яких громадяни не згодні, або порушені ними питання залишилися невирішеними;

4) Забезпечує реєстрацію всіх звернень, що надійшли під час проведення особистих прийомів громадян директором ліцею, заступниками директора ліцею та їх направлення відповідним виконавцям згідно з наданою резолюцією відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (із змінами);

5) Здійснює контроль за строками виконання доручень директора ліцею, заступників директора ліцею, наданих під час проведення особистих прийомів громадян;

6) Готує узагальнюючу інформацію за результатами вирішення питань, що розглядались директором ліцею, заступниками директора ліцею на попередньому особистому прийомі;

7) Контролює дотримання графіків особистого прийому громадян директором ліцею, заступниками директора ліцею та інформує про це директора ліцею, заступників директора ліцею.

2. Інформація про порядок і графік особистого прийому громадян керівництвом ліцею розміщується на офіційному веб-сайті ліцею, в пресі та на стенді в ліцеї.

3. Письмове звернення, яке подається громадянином на особистому прийомі, оформлюється відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян». Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (за його бажанням).     Директор
     Вознесенського ПАЛ                                                       Мельник І. В.