ПОГОДЖЕНО

Директор Навчально-методичного

центру професійно-технічної освіти

у Миколаївській області

____________ Наталія ШАПОВАЛОВА

______________________2020 року

 


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації

____________________ Олена УДОВИЧЕНКО

______________________________2020 року

 


ПОГОДЖЕНО

Приватне підприємство  «Вікторія 8»

__________________________ Ольга МАТУЛЯК

______________________________2020 року

 
 

 

 

 

 

 

 


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

(дуальна форма навчання)

Вознесенського професійного аграрного ліцею

для підготовки кваліфікованих робітників на основі базової загальної середньої освіти

за професією: код 7436 Швачка

Перелік рівнів кваліфікацій: швачка1-2, 3, 4-го розрядів

Ступінь навчання: ІІ ступінь

Вид професійної підготовки: первинна професійна підготовка (з отриманням повної загальної середньої освіти)

Форма навчання: денна

Строк навчання: 3 роки

І. ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Т

Т

Т

Т

Т

В

Т

В

Т

Т

Т

Т

Т

В

Т

В

Т

В

Т

Т

Т

Т

К

К

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

 

Т

В

Т

В

П

П

П

ПКАТ

Т

Т

Т

Т

Вв

Т

Т

Вв

К

К

К

К

К

К

К

К

К

Т

Т

Т

Т

Вв

Т

Т

Т

Т

ТВв

Вв

Т

Т

Т

Т

Вв

Вв

К

К

Т

Т

Т

Т

Т

Вв

Т

Т

Вв

Вв

Т

Т

Т

Т

ТВв

Вв

П

П

П

П

П

П

П

П

ППКА

К

К

К

К

К

К

К

К

К

Т

Т

Т

Т

Т

Вв

Т

Т

Вв

Вв

Т

Т

Т

Т

Вв

Вв

Т

Т

К

К

Т

Т

Вв

Вв

Т

Т

Т

ТВв

Вв

Вв

Вв

Вв

Т

Т

ТВв

Вв

Вв

ТП

ПДПА

ПДПА

ПДПА

ПДПА

П

ПДКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умовні позначення: Т – теоретичне навчання, В – виробниче навчання, Вв – виробниче навчання на виробництві, П – виробнича практика, ПКА – поетапна кваліфікаційна атестація, ДКА – державна кваліфікаційна атестація, К – канікули

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ЗА БЮДЖЕТОМ ЧАСУ

Курс

Професійно-теоретична підготовка

Практичне навчання

Державна (або поетапна) кваліфікаційна атестація

Державна підсумкова атестація

Святкові

Канікули

Всього навчального часу

Виробниче навчання в навчальному закладі

Виробниче навчання на підприємстві

Виробнича практика на робочих місцях на підприємстві

Тижні

Години

Тижні

Години

Тижні

Години

Тижні

Години

Тижні

Години

Тижні

Години

Тижні

Тижні

Тижні

Години

І

32

134

15

204

2

60

3

105

1

7

 

 

1

11

52

1407

ІІ

25

176

 

 

10

246

8

273

1

7

 

 

1

11

52

1383

ІІІ

21

188

 

 

14

348

7

196

1

7

4

28

1

2

43

1360

 

ІІІ. РІВНІ КВАЛІФІКАЦІЇ

Курс, семестр

Код

Професія

Кваліфікація

І курс, ІІ семестр

7436

Швачка

швачка 1-2-го розрядів

ІІ курс, ІV семестр

7436

Швачка

швачка 3-го розряду

ІІІ курс, VІ семестр

7436

Швачка

швачка 4-го розряду

 

ІV. Пояснення до плану освітнього процесу

(дуальна форма навчання)

   Робочий навчальний план розроблений на підставі:

1.                  Закону України «Про професійно-технічну освіту».

2.                  Закону України «Про фізичну культуру і спорт» зі змінами, внесеними Законом України від 19.05.2015 №453-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки дитячо-юнацького спорту та фізичного виховання дітей».

3.                  Постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1135 «Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти».

4.                  Постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 1117 «Про затвердження Державного переліку професій  з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах»

5.                  Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 645 «Про документи про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка і додатки до них»

6.                  Постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 року № 143 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

7.                  Державного стандарту професійно-технічної ДСПТО 7436.С.14.10-2016, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.09.2016 № 1177, з професії Швачка.

8.                   Кваліфікаційної характеристики з професії Швачка (Довідник кваліфікаційних характеристик з професій працівників, випуск 13 «Виробництво готового одягу та хутра», розділ «Виробництво готового одягу», Краматорськ 2005, Центр продуктивності, затверджений наказом Міністерства промислової політики України від 13.07.2005 № 245 за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України).

9.                  Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419, зі змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 05.08.2008 № 731, від 10.11.2008 № 1019, від 10.07.2015 № 746. 

10.              Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 року № 956.

11.              Методичних рекомендацій щодо розробки робочих навчальних планів за професіями другого та третього ступенів професійно-технічної освіти відповідно до вимог державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 23.08.2006 № 633 (далі – Методичні рекомендації).

12.              Типової базисної структури навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженої  наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2010 № 947 (далі – Типова базисна структура).

13.              Наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»

14.              Листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 № 1/9-330 «Про виконання Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти».

15.              Листа Міністерства освіти і науки України від 24.11.2017 № 1/9-635 «Про порядок та особливості упровадження зовнішнього незалежного оцінювання, як форми проходження державної підсумкової атестації у закладах професійної (професійно-технічної) освіти».

16.              Рекомендацій щодо розроблення робочих навчальних планів за стандартами професійної (професійно-технічно освіти) на основі компетентнісного підходу (лист департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України від 26.04.2018 № 3-440 «Про методичний супровід упровадження стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу»).

17.              Наказу Міністерства освіти і науки України  від 09.07.2019 №945 «Деякі питання проведення в 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти».

18.              Наказу Міністерства освіти і науки України  від 07.12.2018 №1369 «Про затвердження порядку проведення державної підсумкової атестації» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 р. № 8/32979.

 

Робочий навчальний план розрахований на термін навчання 3 роки, що не перевищує нормативного терміну навчання на другому ступені професійної (професійно-технічної) освіти й відповідає рівню кваліфікації, яку набуває учень.

На навчання зараховуються юнаки та дівчата, які не мають медичних протипоказань для роботи за професіями і на момент вступу до освітнього закладу мають базову загальну середню освіту.

Відповідно до Закону України «Про професійно-технічну освіту» тривалість навчального року складає 40 навчальних тижнів без урахування одного  тижня на святкові дні; тижневе навантаження учнів не більше 36 годин, при денному навантаженні не більше 8 академічних годин теоретичного навчання і 6 годин виробничого навчання. Під час проходження виробничої практики можливе навантаження учнів до 40 годин при досягненні ними 18-річного віку. 

Отримання здобувачами повної загальної середньої освіти відбувається одночасно з набуттям професії. Вивчення загальноосвітніх предметів здійснюється у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти» за програмами (рівень стандарту), затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 року № 1407 «Про надання грифу МОН навчальним програмам для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти» та від 24.11.2017 № 1539  «Про надання грифу МОН навчальним програмам з фізики і астрономії для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти»

Атестація осіб,які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, здійснюється у формі зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  02 січня 2019 року № 8/32979 та наказу Міністерства освіти і науки України від 09.07.2019 № 945 «Деякі питання проведення в 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти». На державну підсумкову атестацію передбачено 28 годин на третьому курсі навчання.

Кількість годин з предмета «Фізична культура» 216 годин визначена за кількістю тижнів теоретичного навчання з розрахунку 3-и години та 2-і години на тиждень після завершення опанування повної загальної середньої освіти і складання ДПА відповідно до вимог Закону України «Про фізичну культуру і спорт» зі змінами, внесеними Законом України від 19.05.2015 № 453-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки дитячо-юнацького спорту та фізичного виховання дітей» та Типової базисної структури. Курс предмета «Фізична культура» здійснюється за програмою «Фізична культура для ПТНЗ», яка отримала гриф «Рекомендовано» Міністерства освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 05.08.2013 № 1112-6294). Атестація з фізичної підготовки проводиться у формі заліку та здійснюється за рахунок годин навчального процесу.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 № 145 внесені зміни до назви навчального предмета «Захист Вітчизни» Слово «Вітчизни» змінено на «України». Вивчення предмета «Захист України» в кількості 105 годин здійснюється відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408,  листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 № 1/9-330 «Про виконання Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» та програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407 «Про надання грифу МОН навчальним програмам для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти». Згідно з пояснювальною запискою до навчальної програми 18 годин відводиться на проведення навчально-польових занять (зборів) з юнаками та занять у лікувально-оздоровчому закладі з дівчатами.

Професійна освіта учнів складається із загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок. Обсяги кожної підготовки визначаються освітньо-кваліфікаційною характеристикою та складністю запропонованої професії, очікуваним кваліфікаційним рівнем випускника та терміном навчання.

     З метою визначення досягнутих рівнів професійної кваліфікації учнів передбачається послідовне вивчення навчальних предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок з професій з державною кваліфікаційною атестацією, за наслідками якої присвоюється відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з професій Кухар. Кондитер.

Професійно-практична підготовка передбачає:

- виробниче навчання у навчальних лабораторіях;

- виробничу практику на робочих місцях на виробництві.

Професійно-практична підготовка здійснюється протягом усього терміну навчання, починаючи з першого курсу, паралельно з іншими видами підготовки та вивченням загальноосвітніх предметів.

Професійна підготовка учнів здійснюється в декілька  етапів. Кількість етапів визначається кількістю рівнів кваліфікації та термінами навчання. Кожний етап забезпечує отримання робітничої професії відповідного рівня кваліфікації, завершується поетапною кваліфікаційною атестацією, а при повному завершенні навчання – державною кваліфікаційною атестацією.

Навчальні предмети з професійно-теоретичної підготовки та професійно-практичної підготовки вивчаються за робочими навчальними програмами, розробленими на основі типових навчальних програм, у яких відображаються зміни, притаманні відповідній галузі виробництва, підприємству-замовнику кадрів, а також враховуючи, що навчальний заклад має право самостійно визначати регіональний компонент змісту професійно-технічної освіти до 20 відсотків загального фонду навчального часу професійної підготовки та до 20 відсотків навчального часу з кожного навчального предмета (дисципліни) і виробничого навчання у робочих навчальних програмах, що покликано сприяти систематичному оновленню державних стандартів змісту професійно-технічної освіти (ст.19 Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 1999 року № 956 зі змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 26.06.2013 № 456).

        Державна кваліфікаційна атестація проводиться відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419, зі змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки від 05.08.2008 № 731, від 10.11.2008 № 1019, від 10.07.2015 № 746, і Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту (наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти України від 31.12.1998 № 201/469). На проведення поетапної кваліфікаційної  атестації та державної кваліфікаційної  атестації  відводиться 21 година.

Пробна кваліфікаційна робота проводиться в обсязі 7 годин за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік пробних кваліфікаційних робіт розробляється освітнім закладом відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики з певної професії.

Розподіл годин на консультації з учнями визначається і затверджується відповідно до складності та обсягу навчальних предметів щорічними наказами по Вознесенському професійному аграрному ліцею після прийняття рішення педагогічною радою. Години на консультування виконання дипломних (чи творчих) робіт виділяються із загального обсягу годин, відведених на консультації.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною шкалою системи оцінювання навчальних досягнень учнів.

Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» можливе за умови отримання учнем не менше чотирьох балів з усіх навчальних предметів, виробничого навчання та виробничої практики за критеріями кваліфікаційної атестації.

По завершенню навчання за умови повного виконання навчальних програм із загальноосвітньої, загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок випускнику закладу професійної (професійно-технічної) освіти, якому присвоюється кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом кваліфікованого робітника й свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.

 

Директор Вознесенського професійного аграрного ліцею                                                                                                                     Ігор МЕльник