Графік засідань робочої групи на 2019/2020 навчальний рік
 робочої групи щодо впровадження елементів дуальної форми навчання
 з підготовки кваліфікованих робітників з професії «Швачка»

 

 

 

№ з\п

Дата

Час

Місце проведення

1

01.10.2019

12.00

Кабінет директора

2

29.10.2019

12.00

Кабінет директора

3

26.11.2019

12.00

Кабінет директора

4

19.12.2019

12.00

Кабінет директора

5

28.01.2020

12.00

Кабінет директора

6

25.02.2020

12.00

Кабінет директора

7

25.03.2020

12.00

Кабінет директора

8

29.04.2020

12.00

Кабінет директора

9

27.05.2020

12.00

Кабінет директора

10

24.06.2020

12.00

Кабінет директора

 


 

 

 

 

 

ПЛАН

РЕАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

Зміст роботи

Відповідальні за виконання

Термін виконання

3\ІІ

1

Видати наказ по ліцею щодо створення робочої групи для розробки навчально-плануючої документації для упровадження елементів дуальної форми навчання.

Директор

До 05.09.2019

2

Провести засідання педагогічної ради разом із роботодавцями на тему: «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників».

Робоча група

Вересень 2019

Жовтень 2019

3

Здійснити роботу із модернізації змісту навчального плану і програм, графіка навчально-виробничого процесу з урахуванням потреб роботодавців, особливостей ринку праці.

Робоча група

Січень 2020

4

Укомплектувати навчальну групу з професії «Швачка» за дуальною формою навчання.

Заступники директора. майстер в/н

Серпень Вересень 2020

5

Підписати договори для проходження виробничої практики на виробничого навчання в умовах виробництва.

Директор, заступник з НВР

Вересень 2020

6

Погодити та затвердити навчально-плануючу документацію для групи 33-ш за професією «Швачка».

Заступники директора. старший майстер. голова МК

Вересень 2020

7

Впроваджувати в навчально-виховний процес з елементи дуальної форми навчання за професією «Швачка».

Заступники директора.

старший майстер. методист. Голова МК

Протягом

2020/2021 н.р.

8

Вивчити, узагальнити та поширити позитивний досвід упровадження елементів дуальної форми навчання за професією «Швачка».

Робоча група

До 30.06.2021

9

Створити на сайті училища вкладку «Дуальна форма навчання».

Методист. голова МК

До 01.11.2020

10

Провести педагогічну раду за результатами впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників та професією «Швачка»

Робоча труна

Червень 2021

11

Проведення моніторингу стану роботи з упровадження елементів дуальної форми навчання.

Робоча трупа

Протягом

2020/2021 н.р.

12

Підготовка звітів за результатами роботи з упровадження елементів дуальної форми навчання та їх розгляд.

Робоча група

До 30.06.2021

13

Провести презентацію результатів реалізації упровадження елементів дуальної форми навчання та професією «Швачка».

Робоча група

До 30.06.2021